Generelle vilkår og betingelser for Emma Mattresses GmbH

(2022)

I. Grundlæggende bestemmelser

§1 Gyldighed

Kontrakt er indgået med Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main, handelsregister: District Court Frankfurt HRA 103278 (herefter kaldet sælger). Reglerne om aftale- og kontraktindgåelse gælder for ordrer via vores internetbutik https://www.emma.dk/. Følgende kontraktmæssige betingelser gælder for alle kontrakter indgået mellem sælger og den respektive køber og er udtrykkeligt anerkendt med ordren.

§2 Kontraktsprog, opbevaring af kontraktteksten

Kontraktsproget er udelukkende dansk. Kontraktteksten (ordredata og generelle betingelser) opbevares af sælger. Opbevaringen er dog kun begrænset eller ikke tilgængelig for køberen. Køber skal selv sørge for udskrift eller separat opbevaring.

§3 Indgåelse af kontrakt

Sælgers varesortiment på internettet repræsenterer ikke et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale eller -kontrakt, men derimod en opfordring til at afgive tilbud. Køber kan afgive sit købstilbud telefonisk, skriftligt på mail eller via bestillingssystem integreret i sælgers netbutik. Ved køb via netbutikken placeres de varer, der er beregnet til køb i den virtuelle "Læg i kurv". Kunden kan bruge den tilsvarende knap på hver side "Læg i kurv" og foretage ændringer derfra. Herefter indtaster køber de personlige data og vælger betalings- og forsendelsesbetingelser. Inden den endelige afgivelse af købstilbuddet har kunden mulighed for at kontrollere sine oplysninger igen, ændre dem eller annullere købet. Inden den bindende afgivelse af ordren kan forbrugeren vende tilbage til hjemmesiden, hvor kundens oplysninger er registreret og rette eller rette indtastningsfejl ved at trykke på knappen "Tilbage" i den internetbrowser, der bruges, efter at have kontrolleret sine oplysninger. Lukning af internetbrowseren annullere bestillingsprocessen. Bekræftelsen af modtagelse af ordren sker umiddelbart, efter at ordren er afsendt, og udgør ikke accept af kontrakten. Sælger kan acceptere din ordre ved at sende en ordrebekræftelse via e-mail eller ved at levere varen inden for tre hverdage.

§4 Priser og forsendelsesomkostninger

Priser inklusive moms (hvis relevant) er angivet i de respektive tilbud. Priserne repræsenterer endelige priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter og afgifter. Yderligere skatter (f.eks. i tilfælde af et køb inden for EU) og/eller told (f.eks. told) skal muligvis kun betales af køber i individuelle tilfælde og/eller i tilfælde af levering på tværs af grænser, men dog ikke af sælger, men i stedet til de ansvarlige told- eller skattemyndigheder. Køber skal ikke afholde forsendelsesomkostninger, da disse overtages af Emma Matratzen GmbH.

§5 Tilgængelige betalingsmuligheder

(1) Du accepterer, at du kun modtager fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.

(2) Vi tilbyder som udgangspunkt betalingsmetoderne kreditkort (Mastercard og Visa), Paypal, Klarna faktura- og afbetalingskøb, SEPA direkte debiteringsprocedure og øjeblikkelig overførsel. Ved hver ordre forbeholder vi os retten til ikke at tilbyde visse betalingsmetoder bl.a. på grund af leveringsadressen, forskel på leverings- og faktureringsadressen, værdien af varerne i ordren eller andre objektive kriterier. Vi er berettiget til at henvise til andre betalingsmetoder for hver ordre.

(3) Vi kan tilbyde online betalingstjenesteudbydere og løsninger fra kreditinstitutter, hvis salgsbetingelser, kreditaftale, fortrydelsesret og specifikke betingelser skal accepteres af kunden for levering af tjenesten. Opsigelsen af salgsbetingelserne mellem Emma og kunden kan medføre opsigelse af salgsbetingelserne eller kreditaftalen mellem kunden og den online betalingstjenesteudbyder eller kreditinstitut. Læs altid de specifikke salgs- og brugsbetingelser for online betalingstjenesteudbydere og kreditinstitutter nøje, før du bruger de relevante betalings- og kredittjenester på de respektive websteder.

(4) Emma tilbyder forskellige betalingsmetoder. Til dette formål kan betalingsdata overføres til betalingstjenesteudbydere, som vi samarbejder med. a) Betaling med kreditkort Ved betaling med kreditkort skal du oplyse dine kreditkortoplysninger. Efter din bekræftelse som legitim kortholder, udføres betalingsprocessen automatisk. Indtastningsfelterne, hvor kreditkortdataene behandles, leveres af Checkout SAS. Checkout SAS er registreret i Frankrig under virksomhedsnummer841033970 og har sin registrerede adresse på 37-39 rue de Surène, Paris (75008), Frankrig. Ved betaling med kreditkort vil dit kreditkort blive debiteret umiddelbart efter, at ordren er afgivet. b) Betaling med Paypal Ved betaling med "Paypal" behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), underlagt PayPals brugsbetingelser, som kan ses på www.paypal.com. Dette kræver blandt andet, at du åbner en PayPal-konto eller allerede har en. Ved betaling med PayPal sker opkrævningen umiddelbart efter, at ordren er afgivet. c) Faktura og afbetalingskøb via Klarna I samarbejde med betalingstjenesteudbyderen Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna") tilbyder vi dig følgende betalingsmuligheder. Betaling via Klarna er kun tilgængelig for forbrugere. Medmindre andet er reguleret nedenfor, kræver betaling via Klarna en vellykket adresse- og kreditkontrol og foretages direkte til Klarna. Du vil modtage yderligere information om den respektive betalingsmulighed og i bestillingsprocessen. Køb på konto via Klarna: Betalingsperioden for denne betalingsmulighed er 30 dage fra modtagelse af faktura. Fakturaen udsendes på e-mail, når varerne er afsendt. Afbetalingskøb via Klarna: Ved afbetalingskøb via Klarna kan du fleksibelt betale dit køb i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (dog mindst 6,95 EUR). d) Betal med Apple Pay: Apple Pay er tilgængelig, når du handler på iOS- og MacOS-enheder, der bruger Safari-browseren. Før du kan bruge Apple Pay, skal du aktivere det på din Apple-konto (Wallet-appen) og på din enhed. Når du har gennemført din ordre, skal du vælge Apple Pay som betalingsmetode og vælge det kort, du vil bruge til købet, og bekræfte betalingen. Når du betaler med Apple Pay, bliver du straks debiteret, når du afslutter købet. Yderligere oplysninger om betaling via Apple Pay, herunder de generelle vilkår og betingelser, findes på https://www.apple.com/legal/applepayments/direct-payments/. Når du bruger Apple Pay i apps og på nettet, deles de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre betalingen, med appen eller webstedet. Dit faktiske kortnummer deles ikke med forretningen. Apple Pay er integreret gennem Adyen N.V., en offentlig virksomhed, der er registreret i Holland under virksomhedsnummer 34259528 med registreret addresse på Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holland. Adyen N.V. er under tilsyn af den hollandske centralbank som en reguleret bank i henhold til hollandsk lov. Derudover er Adyen og dets koncernselskaber under tilsyn af forskellige regulatorer og myndigheder, hvor det er relevant, over hele verden.

(5) Til bedrageriovervågning og -forebyggelse og baseret på vores legitime forretningsinteresse bruger vi en svindelforebyggelsestjeneste leveret af Checkout SAS til alt salg foretaget via hjemmesiden.

§6 Tilgængelighed; indkøbsrisiko; ingen forpligtelse til at levere; forlængelse af leveringstider; overførsel af risiko; Standard; leveringsområde

(1) Mange af de udbudte varer opbevares hos os, hvorved den respektive lagermængde er begrænset til de mængder, der er sædvanlige for forbrugere i husholdninger på grund af de forskellige typer. Hvis du er en virksomhed, der ønsker at afgive større ordrer, bedes du kontrollere tilgængeligheden på forhånd.

(2) Vi påtager os ikke en indkøbsrisiko, heller ikke i tilfælde af en købskontrakt for generiske varer. Vi er kun forpligtet til at levere fra vores varelager og levering af varer, som vi har bestilt hos vores leverandører.

(3) Emma Matratzen GmbH og dets forpligtelse til at levere gælder ikke, hvis Emma Matratzen GmbH ikke modtager levering korrekt og rettidigt, på trods af korrekte kongruente sikringstransaktioner og ikke er ansvarlig for den manglende tilgængelighed, du blev informeret om dette med det samme, og der blev ikke påtaget en indkøbsrisiko. Hvis varerne ikke er til rådighed, refunderes eventuel forudbetaling med det samme.

(4) Leveringstiden forlænges passende i tilfælde af omstændigheder, der påvirker leveringen på grund af force majeure. Strejker, lockdowns, officielle indgreb, energi- og råvaremangel, transportflaskehalse uden egen skyld, operationelle hindringer uden egen skyld, f.eks. gennem brand-, vand- og maskinskade samt alle andre hindringer, som objektivt set ikke er forårsaget af os, svarer til force majeure. Du vil straks blive informeret om begyndelsen og slutningen af sådanne hindringer. Såfremt opfyldelseshindringen i de nævnte tilfælde varer i en periode på mere end 4 uger efter de oprindeligt gældende leveringstider, er du berettiget til at trække dig fra kontrakten. Yderligere krav, især for skader, eksisterer ikke.

(5) For forbrugeres vedkommende overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer ved postordresalg, når varerne overdrages til forbrugeren eller en af denne angivet modtager. Dette gælder, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Overdragelsen er den samme, hvis køber er i misligholdelse af accept. I modsat fald overgår risikoen for hændelig bortkomst og hændelig forringelse af den købte vare til køber, der ikke er forbruger, så snart sælger har leveret varen til fragtmanden, transportøren eller den person eller institution, der i øvrigt er ansvarlig for udfører forsendelsen. § 447 stk. 2 BGB forbliver upåvirket.

(6) Hvis kunden ikke accepterer, forbeholder Emma Matratzen GmbH sig retten til at sælge varerne til tredjemand eller at holde den oprindelige kunde ansvarlig for ethvert tab.

(7) Hvis kunden er i restance med betalingsforpligtelse, forfalder alle krav fra Emma Matratzen GmbH mod denne kunde.

(8) Levering sker inden for Danmark.

(9) Hvis du ønsker at bestille i vores online webshop (butik), er det for indgåelse af kontrakten nødvendigt, at du afgiver dine personoplysninger, som vi skal bruge for at behandle din ordre og for at opfylde købsaftalen med dig. De data, der er væsentlige for indgåelsen af kontrakten, er markeret, mens yderligere information gives på frivillig basis. Vi bruger de personlige data, du giver til at behandle din ordre og din returnering. Til brug for fakturering kan vi videregive dine betalingsdata til vores husbank eller til den valgte betalingstjenesteudbyder. For at kunne administrere leveringen af varerne til dig, på grund af transaktionens art, skal vi dele din leveringsadresse og kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) med leveringsselskaber. Kun de absolut nødvendige data vil blive videregivet, for at koordinere leveringen, beskytte mod svindel og løse akutte problemer. Retsgrundlaget herfor er, at denne behandling er objektivt nødvendig for opfyldelsen af købskontrakten med dig (Artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR). Det betyder, at varesalg reelt ikke kan gennemføres fuldt ud, hvis denne konkrete behandling af de pågældende personoplysninger ikke finder sted. Bemærk, at manglende levering af de påkrævede personoplysninger kan medføre, at din ordre ikke kan udføres hos os. Hvis du ønsker at returnere et produkt, skal vi også videregive dine personoplysninger (leveringsadresse og kontaktoplysninger) til den valgte NGO eller leveringsvirksomhed, så produktet kan afhentes. Retsgrundlaget er, at behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i (Artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR), og at vi har en legitim interesse i at håndtere produktreturneringer.

§7 Ejendomsforbehold

(1) For forbrugere forbeholder vi os ejendomsretten til den købte vare, indtil fakturabeløbet er betalt fuldt ud.

(2) Du har kun ret til at modregne, hvis dine modkrav er blevet lovligt fastslået eller er ubestridte eller anerkendt af os. Derudover har du kun tilbageholdelsesret, hvis og i det omfang dit modkrav bygger på samme kontraktforhold.

§8 Udvidet ejendomsforbehold

(1) Sælger bevarer ejendomsretten til varerne fra købere, der ikke er forbrugere, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afgjort. De tilsvarende sikkerhedsrettigheder kan overdrages til tredjemand. Inden ejendomsretten til de forbeholdte varer er overgået, er køber ikke berettiget til at pantsætte genstanden eller stille den til sikkerhed.

(2) Køber er berettiget til at videresælge varen i den sædvanlige drift. I dette tilfælde overdrager køber hermed alle krav, der opstår ved videresalget, til sælger i fakturabeløbet. Sælger accepterer opgaven. Køber er endvidere bemyndiget til at inddrive gælden. Sælger forbeholder sig ret til selv at inddrive kravet, såfremt køber ikke behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser.

(3) Sammenlægges og blandes de forbeholdte varer, erhverver sælger medejendomsretten til den nye vare i forhold til de forbeholdte varers fakturaværdi i forhold til de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

(4) Sælger forpligter sig til efter købers anmodning at frigive de sikkerheder, han er berettiget til, i det omfang værdien af sikkerhedsstillelsen overstiger kravet til sikkerhed med mere end 10 %. Valget af værdipapirer, der skal frigives, påhviler sælgeren.

§9 Lovbestemt fortrydelsesret

(1) Forbrugere har ret til fortrydelsesret i henhold til nedenstående bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk handel med et formål, der hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.

(2) Afbestillingspolitik

a) Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse. I tilfælde af at du har bestilt flere varer i en enkelt ordreproces, er fristen fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig opkaldt tredjepart, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main) en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller en e-mail) om din beslutning om at annullere / ophæve kontrakten. Du kan bruge den vedhæftede eksempel på en fortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Vi informerer dig om eksemplet på en fortrydelsesformular i henhold til lovkravene som følger: Eksempel på fortrydelsesformular (Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.) Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main: Jeg/vi (*) ophæver hermed kontrakten indgået af mig/os (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende service/tjeneste (*) bestilt den (*)/modtaget den (*) Navn på forbruger(e) Adresse på forbruger(e) Underskrift af forbruger(e) (kun hvis meddelt på papir) Dato (*) Slet, hvs ikke relevant

b) Konsekvenser af tilbagekaldelse/fortrydelse Hvis du fortryder denne kontrakt, tilbagebetaler vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os har), straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor produktet bevisligt blev returneret. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne retur, afhængigt af Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Vi afholder omkostningerne ved returnering af Emma-madrassen, hvis du bruger den returlabel, som vi eller den speditør, vi har bestilt. Hvis du ikke bruger returlabel eller speditør, som vi har bestilt til at returnere varerne, skal du selv afholde omkostningerne til denne returnering. Ved returnering af alle varer, med undtagelse af madrasser, afholder vi omkostningerne ved returneringen, så længe du bruger den returmærkatet udleveret af os og bringer pakken til en af speditørens filialer. Er returneringen anderledes, gælder samme bestemmelser som for returnering af Emma-madrassen. Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Afslutning af tilbagekaldelse

§10 Frivillig fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 30 eller 100 dage uden at angive en grund. Denne frivillige fortrydelsesret gælder ikke for Emma-madrasbeskyttere, -sengetøj og Emma-dynen. Den frivillige fortrydelsesret begynder efter den lovbestemte fortrydelsesret (på 14 dage) og løber i 16 dage mere for Emma-puderne og 86 dage mere for alle andre Emma-produkter (med undtagelse af madrasbeskytteren og dynen). Dette giver dig i alt 30 eller 100 dages fortrydelsesret (14 dage lovpligtigt, 16/86 dage frivilligt). Hvis du ikke er berettiget til en lovbestemt fortrydelsesret, begynder fortrydelsesretten den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varen i besiddelse. I tilfælde af at du har bestilt flere varer i en enkelt ordreproces, er fristen fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig opkaldt tredjepart, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse. For at udøve den frivillige fortrydelsesret skal du sende os en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller en e-mail) om din beslutning om at trække dette samtykke tilbage til at fortryde kontrakten. Du kan også bruge modelfortrydelsesformularen til dette, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du fortryder denne kontrakt under de ”'frivillige fortrydelsesret”, returnerer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, til dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den, der er angivet af dig har valgt den billigste standardlevering, der tilbydes os), straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor varen bevisligt blev returneret.

Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for det. Din lovbestemte fortrydelsesret påvirkes ikke af overholdelse af vores regler om fortrydelsesret og forbliver i kraft uanset dette. Indtil udløbet af perioden for den lovbestemte fortrydelsesret gælder kun de der anførte lovbestemte betingelser. Endvidere begrænser fortrydelsesretten ikke dine lovbestemte garantirettigheder, som du bevarer uden begrænsning.

§11 Returomkostninger i tilfælde af fortrydelse

Returnering i tilfælde af en fortrydelse er gratis (uden omkostninger) for dig.

§12 Garanti

(1) Lovbestemmelserne gælder.

(2) Garantiperioden for forbrugeren er to år fra levering af varerne. Dette gælder ikke skader som følge af skade på liv, lem eller helbred, som sælger skyldigt har forvoldt, og ikke groft uagtsom eller forsætlig skade eller svigagtigt forsæt fra sælgers side, samt regreskrav efter §§. 478, 479 BGB.

(3) Kun sælgers egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af varerne, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten. (4) Køber, der ikke er forbruger, er forpligtet til straks og med fornøden omhu at undersøge varen for afvigelser i kvalitet og mængde og skriftligt meddele sælger åbenbare mangler inden syv dage efter varens modtagelse; rettidig afsendelse er tilstrækkelig til at overholde fristen. Det samme gælder for skjulte fejl, der opdages senere fra opdagelsesstedet. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelsen til at undersøge og give meddelelse om mangler, er påstand om garantikrav udelukket.

(5) Sælger opfylder garantikravet i tilfælde af defekte indkøbte varer ved reparation eller omlevering, efter eget valg. Mislykkes afhjælpningen af manglen to gange, kan køber enten kræve prisafslag eller trække sig fra kontrakten. Ved berigtigelse afholder køber de øgede omkostninger, der opstår ved, at varen er bragt til et andet sted end udførelsesstedet, såfremt forsendelsen ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

§13 Vores garantibetingelser

Sælger giver garanti på de produkter, der er købt hos dem i overensstemmelse med reglerne i denne §13:

(1) Generelle garantibetingelser. Perioden for garantiperioden i denne §13 begynder med fakturadatoen. Det territoriale anvendelsesområde af en garanti i henhold til denne §13 er Danmark. Såfremt der i garantiperioden opstår materiale- eller fabrikationsfejl på dit produkt, giver sælger dig som garant gratis reparation af produktet eller gratis udskiftning af produktet med et tilsvarende produkt inden for garantiens rammer iht. denne §13. Garantikrav i henhold til denne §13 er udelukket i tilfælde af skader forårsaget af forkert brug og utilstrækkelig eller forkert pleje. En forudsætning for at kræve garanti efter denne §13 er, at sælger er i stand til at kontrollere garantikravet (f.eks. ved at indsende varerne). Det er vigtigt at sikre, at produktet ikke bliver beskadiget under transporten, når det returneres, ved at pakke det forsvarligt ind. Rimelige forsendelsesomkostninger vil blive refunderet af sælger. En kopi af fakturaen skal ledsage produktet, når det returneres, således at sælger kan verificere overholdelsen af garantiperioden. Sælger kan ikke genkende garantien uden kopi af fakturaen. Desuden skal navn og adresse på sælger oplyses, hvis disse oplysninger ikke kan findes på kopien af fakturaen. I tilfælde af et garantikrav bedes du kontakte: Emma Matratzen GmbH Wilhelm-Leuschner-Straße 78 60329 Frankfurt am Main Garantierne i henhold til denne §13 begrænser ikke de lovbestemte garantirettigheder i tilfælde af mangler (efterfølgende ydelse, tilbagekaldelse eller nedsættelse, erstatning), som kan kræves gratis. (2) Særlige garantibetingelser for madrasser. Sælger giver 10 års garanti på kernematerialernes dimensionsstabilitet og holdbarhed på alle Emma-madrasser. Denne garanti gælder for eventuelle revner, buler eller skader på skummet, der er opstået trods rimelig brug. Derudover giver sælger 2 års garanti på hele madrassen inklusive betræk og lynlås. Derudover tilbyder sælgeren 100 dages ”prøveperiode” på alle Emma-madrasser. Prøveperioden begynder den dag, produktet leveres. Garantierne for madrasser i henhold til denne §13, stk. 2, gælder ikke: • I tilfælde af returnering/ombytning på grund af personlige komfortpræferencer. • For skader forårsaget af ydre påvirkninger som bl.a. snitsår, forbrændinger, rifter, væsker eller pletter. • For Emma-madrasser, der ikke distribueres gennem en officiel forhandler. • For Emma-madrasser, der ikke blev solgt som nye. • Ved normale tegn på slid, som opstår som følge af den tilsigtede brug af madrassen. Madrasgarantierne i henhold til denne §13 (2) omfatter ikke udskiftning af nogen ubeskadiget del af Emma-madrassen. For at sikre en problemfri behandling af garantikravet bedes kunden levere passende fotomateriale af det berørte produkt og lamelramme. Sælgeren anbefaler også jævnligt at lufte madrasser, der placeres direkte på gulvet (kun rene og tørre overflader). (3) Særlige garantibetingelser for senge. Sælger giver 2 års garanti på boxmadrasser og 10 års garanti på de medfølgende madrasser. Sælger giver 2 års garanti på sengerammer af træseng og boxmadras. Garantierne for senge i henhold til denne §13 (3) gælder ikke: • Ved returnering/ombytning på grund af personlige komfortpræferencer. • For skader forårsaget af ydre påvirkninger som bl.a. snitsår, forbrændinger, rifter, væsker eller pletter. • For Emma-madrasser, der ikke distribueres gennem en officiel forhandler. • For Emma-madrasser, der ikke blev solgt som nye. • Ved normale tegn på slid, som opstår som følge af den tilsigtede brug af sengen. • Hvis reparationer eller andre indgreb udføres af personer, der ikke er bemyndiget hertil af sælger, eller hvis produktet er udstyret med reservedele eller tilbehør, der ikke er originale dele, og dette forårsager en defekt. (4) Særlige garantibetingelser for puder Sælger giver 2 års garanti på puderne. Garantierne for puder i henhold til denne §13 (4) gælder ikke: • Ved returnering/ombytning på grund af personlige komfortpræferencer. • For skader forårsaget af ydre påvirkninger som bl.a. snitsår, forbrændinger, rifter, væsker eller pletter. • For Emma-madrasser, der ikke distribueres gennem en officiel forhandler. • For Emma-madrasser, der ikke blev solgt som nye. • Ved normale tegn på slid, som opstår som følge af den tilsigtede brug af puden. (5) Særlige garantibetingelser for topmadrasser Sælger giver 10 års garanti på Classic-topmadrasen. Derudover tilbyder sælgeren en prøveperiode på 100 dage for Flip-topmadrassen og Diamond-topmadrassen. Prøveperioden begynder den dag, produktet leveres. Sælgeren tilbyder en 100-dages prøveperiode til Essentian-topmadrassen. Prøveperioden begynder den dag, produktet leveres. Garantierne for topmadrassen i henhold til denne §13 (5) gælder ikke: • Ved returnering/ombytning på grund af personlige komfortpræferencer. • For skader forårsaget af ydre påvirkninger som bl.a. snitsår, forbrændinger, rifter, væsker eller pletter. • For Emma-madrasser, der ikke distribueres gennem en officiel forhandler. • For Emma-madrasser, der ikke blev solgt som nye. • Ved normale tegn på slid, som opstår som følge af den tilsigtede brug af topmadrassen.

§14 Ansvarsbegrænsning

(1) Udbyderen hæfter fuldt ud for skader opstået som følge af skade på liv, lem eller helbred, for så vidt han svigagtigt skjuler en mangel eller har påtaget sig garanti for købsgenstandens stand, for skader forvoldt forsætligt og groft uagtsomt, for skader efter produktansvarsloven og i det omfang det tillige er lovpligtigt. (2) Hvis væsentlige forpligtelser fra kontrakten berøres, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, er sælgers ansvar i tilfælde af mindre uagtsomhed begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skade. (3) Ved misligholdelse af uvæsentlige kontraktlige forpligtelser udelukkes ansvar for lettere uagtsomme pligtovertrædelser.

§15 Valg af lov

(1) Tysk lov gælder med undtagelse af FN's salgskonvention. 2. Lovbestemmelserne om begrænsning af valg af lov og anvendelighed af ufravigelige regler, navnlig i den stat, hvor kunden som forbruger har sit sædvanlige opholdssted, forbliver upåvirket.

§16 Jurisdiktion

(1) Værnetinget for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, er sælgerens hjemsted, forudsat at kunden ikke er en forbruger. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket. (2) Hvis forbrugeren ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, er værnetinget sælgers hjemsted. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket. (3) Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn i henhold til loven om forbrugertvistbilæggelse (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG).

§17 Kundeservice

Vores kundeservice for spørgsmål, klager og indsigelser er tilgængelig på hverdage fra kl. 9.00 til 18.00.

§18 Emma Madras Gamification - Vilkår og betingelser 

 

Gamification består af underholdende spil for vores kunder i vores udsalgsperiode(r). Gamification drives og promoveres af Emma madrasser GmbH og er en konkurrence, der udelukkende afhænger af tilfældigheder. Hvis du accepterer at deltage i gamification, accepterer du vores databeskyttelseserklæring. Derudover vil din e-mailadresse blive indsamlet og behandlet af Emma for at matche din ordre og din chance for at vinde i et af de "Vind dit køb tilbage"-spil, der vises. Data indsamles kun med henblik på spillet og gemmes ikke af Emma til yderligere brug. 

Alt, hvad du har brug for at vide om spillet, kan findes i spillets instruktioner og/eller ansvarsfraskrivelse. Start- og slutdato for spillene vil også blive annonceret i ansvarsfraskrivelsen.  

Emma accepterer ikke tilmeldinger til konkurrencen: 

(1) med personer der deltager i gamification flere gange; 

(2) der indeholder upassende indhold, tolererer eller fremmer voldelig eller antisocial adfærd eller forårsager krænkelse; 

(3) er ulæselig eller uforståelig, er blevet ændret, rekonstrueret, forfalsket eller manipuleret med; eller 

(4) er ufuldendt. 

Emma har ret til, efter eget skøn, at udelukke enhver fra gamification, der opfører sig på denne måde. 

Præmier: De typer af præmier, som deltagende kan modtage, er:  

(a) Rabatkoder 

(b) Rabatter 

(c) Gratis produkter; eller 

(d) Refundering af ordren 

Præmier kan vindes inden for den tidsperiode, der er angivet i Gamification ansvarsfraskrivelsen. Rabatkoderne kan overføres, men kan kun bruges én gang. Da dette er en tilfældig konkurrence, afhænger gevinsterne af tilfældigheder. Emma forbeholder sig retten til at erstatte præmien med en anden præmie af samme værdi, hvis omstændigheder uden for deres kontrol gør dette uundgåeligt.

I forbindelse med refundering af ordrer ("Vind dit køb tilbage" og lignende kampagner) kan du kun vinde én gang pr. kampagne, og kun én ordre vil blive taget i betragtning. Derudover vil refunderinger ikke blive behandlet, før den længste prøveperiode for det/de produkt(er), som du har vundet chancen for at få refunderet, slutter. Afhængigt af prøveperiodens længde kan du dog få besked før refunderingen, hvis du bliver udvalgt som vinder.

Til at designe spillene samarbejder Emma madrasser GmbH med en ekstern part, trbo GmbH. Hvis du deltager i konkurrencerne, accepterer du at videregive dine personlige data til den eksterne udbyder for at blive kontaktet via e-mail, hvis du vinder.  

Begrænsning af ansvar: Emma mattresses GmbH påtager sig intet ansvar for mistede eller forsinkede spilbidrag, uanset årsagen, herunder, men ikke begrænset til, udstyrssvigt, tekniske funktionsfejl, netværks- og computerhardware eller softwarefejl. 

Emma mattresses GmbH's rettigheder: Emma forbeholder sig retten til at annullere, ændre eller erstatte gamification til enhver tid, hvis gamification ikke med rimelighed kan udføres som tilsigtet. 

Hvis der er grund til at tro, at der er sket en overtrædelse af disse vilkår og betingelser, kan Emma efter eget skøn forbeholde sig ret til at udelukke dig fra at deltage i Gamification. 

Gældende lov: Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt tysk lov, og parterne underkaster sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Frankfurt.